Autor: Burian, Zdeněk, 1905-1981

Lovci mamutů : román z pravěku /
Lovci jeskynních medvědů /
Zavátý život /
U veliké řeky : Dobrodružství dávných lovců na Vltavě /
Volání rodu : příběh z doby bronzové /
Pouští a prérií /
U pravěkých lovců /