Autor: Dumas, Alexandre, 1802-1870

Hrabě Monte Christo : šestidílný román.
Hrabě Monte Christo : šestidílný román.
Hrabě Monte Cristo.
Paměti lékařovy.
Paměti lékařovy.