Autor: Sekora, Ondřej, 1899-1967

O psu vzduchoplavci : a obrázky pro ty, kteří ještě neumějí číst /
Hurá za Zdendou /
Kronika města Kocourkova /
O Statečném Cibulkovi /